Oferta

Jako specjalista ds BHP wykonuję w ramach prowadzonej działalności następujące Usługi BHP i PPOŻ w Warszawie, Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie i okolicach

Szkolenia BHP w Pruszkowie i na terenie województwa mazowieckiego
 • szkolenia wstępne ogólne
 • szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia wykonuję w dogodnej formie w siedzibie klienta.

Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy. Ocena przeprowadzana jest metodą Risk Score

Postępowania powypadkowe w Warszawie, Pruszkowie i okolicach
 • ustalenie okoliczności wypadku
 • protokół powypadkowy
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • sprawozdawczość GUS Z-KW
 • propozycje działań profilaktycznych pomagających ograniczyć wypadki przy pracy

Opracowanie instrukcji BHP na stanowiskach pracy

Audyt BHP (Warszawa, Ożarów Mazowiecki, Pruszków i okolice)
 • analiza stanu BHP pod kątem zgodności z przepisami
 • ocena dokumentacji
 • przegląd zakładu pracy w zakresie rozwiązań BHP i PPOŻ
 • propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ

Przeprowadzanie kontroli BHP na terenie województwa mazowieckiego
 • sprawozdania z letnich i zimowych przeglądów BHP
 • kontrole okresowe BHP
 • kontrole wyrywkowe BHP na zlecenie pracodawcy

Opracowanie i aktualizacja regulaminów pod kątem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ

Doradztwo i wsparcie w kontaktach z organami kontroli i nadzoru warunków pracy. Przygotowanie i wdrożenie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

Oprócz zleceń na poszczególne usługi oferuję stałą współpracę na zasadzie outsourcingu. Zryczałtowany koszt miesięcznej obsługi zależy od liczby zatrudnionych pracowników i specyfiki branży. Do wyliczenia usługi proszę o kontakt telefoniczny 606 966 936 lub e-mail: biuro@bondaruk.pl

Wystawiam faktury VAT.
(szkolenia są zwolnione z VAT, PODSTAWA ZWOLNIENIA: Art. 43 pkt 29 Ustawy z dnia 11/03/2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.))