BHP mała firma

Dokumentacja BHP w małej firmie

Podstawowe dostosowanie wymogów BHP jest w niewielkiej firmie bardzo podobne do tego, jakie ma miejsce u dużego przedsiębiorcy. Przepisy są w większości takie same dla wszystkich podmiotów, dlatego warto pochylić się nad problematyką BHP i PPOŻ przy wsparciu specjalisty. Zainteresowane osoby z Warszawy oraz okolic mogą skorzystać z oferty usług BHP firmy BONDARUK.

Podstawowe obowiązki w zakresie dokumentacji zarówno małej, jak i większej firmy to:

 1. Szkolenie BHP – wstępne, ogólne oraz stanowiskowe. Każdy nowy pracownik niepełniący funkcji kierowniczych powinien mieć wykonane pierwsze szkolenie okresowe do roku. Następnie należy organizować szkolenia dla zatrudnionych osób w zależności od rodzaju wykonywanych prac:

 • raz na rok – prace szczególnie niebezpieczne (budowy, prace na wysokości, prace z chemią),

 • raz na 3 lata – pozostałe prace robotnicze,

 • raz na 5 lat – kierujący pracownikami i pracodawcy oraz osoby na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,

 • raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie pracowników administracyjnych można wykonać metodą e-learningu. Jeśli chodzi o mnie, w cenie takich szkoleń proponuję samokształcenie kierowane z możliwością skonfrontowania spraw BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy podczas spotkania. Zachęcam do skorzystania z pomocy doświadczonego specjalistę BHP spod Warszawy!

 1. Badania lekarskie – w przypadku operatorów wózków oraz kierowców do wydania orzeczenia niezbędne są badania psychologiczne. Warto, aby pracodawca przechowywał w teczce pracownika skierowania na badania, gdzie wskazywane są czynniki środowiska pracy.

 2. Ocena Ryzyka Zawodowego – nie chodzi tu jednak o Karty Zagrożeń, które są powszechnie sprzedawane w Internecie, a o dokonanie Oceny uwzględniającej faktyczne zagrożenia i czynniki w danym miejscu pracy. Na budowach należy wykonać tzw. Ocenę do zadania. Są Państwo z Warszawy? Zapraszam do kontaktu!

Ocena Ryzyka Zawodowego nowoczesną Metodą Risk Score

 1. Instrukcje BHP. Sprawdzam instrukcje stanowiskowe oraz bezpiecznej obsługi wszystkich urządzeń mogących stwarzać zagrożenie na zakładzie. Nie tylko takich, które na pierwszy rzut oka mogą się kojarzyć z urazem, ale też tych, których długotrwała ekspozycja może wpłynąć na zdrowie pracowników.

 2. Wytypowanie prac wymagających asekuracji co najmniej przez 2 osoby.

 3. Opisanie prac szczególnie niebezpiecznych.

 4. Przeprowadzenie badań środowiskowych w tym pomiarów oświetlenia.

 5. Przeprowadzenie przeglądów maszyn i urządzeń, ale też regałów itp. Ważne, aby pamiętać, by przy zakupie sprzętu zawsze sprawdzać w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), czy i jakim przeglądom podlega. Jeśli urządzenie wymaga przeglądów UDT konieczne jest prowadzenie książki rewizyjnej lub tzw. paszportu urządzenia.

 6. Opracowanie regulaminu przydziału odzieży roboczej i wydawanie odzieży stosowanie do wykonywanych prac.

 7. Zapewnienie warunków higieniczno-sanitarnych odpowiednio do obowiązujących przepisów. Warto pamiętać, że w przemyśle spożywczym jest coraz więcej obowiązków do Sanepidu.

 8. Właściciele budynków powinni wiedzieć, że zobligowani są do wypełnienia obowiązków eksploatacyjnych, w skład których wchodzą przeglądy budowlane, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ćwiczenia ewakuacji itp.

 9. Udostępnianie Kart Charakterystyki Substancji niebezpiecznych dla zdrowia – nie tylko w zakładach, gdzie wykorzystuje się chemię w procesie produkcji, ale też tam, gdzie używana jest chemia do sprzątania (taka, która może podrażnić lub uczulić), więc praktycznie w każdym zakładzie.

 10. Zapewnienie apteczki oraz przeszkolenie przynajmniej dwóch osób do udzielania pierwszej pomocy.

 11. Wytyczenie dróg ewakuacji, zapewnienie odpowiednich środków ochrony PPOŻ takich, jak gaśnice, koce itp.

 12. Opracowanie programu szkoleń BHP i stanowiskowych.

 13. Prowadzenie rejestru wypadków oraz chorób zawodowych.

 14. W branży budowlanej sporządza się wiele dokumentów na żądanie, np. IBWR, Ocena Ryzyka Zawodowego czy BIOZ.

 15. Przygotowanie procedur dotyczących zagrożenia epidemicznego w szczególności zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego o zagrożenia epidemiczne.

Oprócz wyżej wymienionych jest wiele innych obowiązków, których zakres różni się w zależności od branży, rodzaju wykonywanej pracy bądź technologii.

Cennik usług BHP dla Klientów z Warszawy i okolic

Mam już opracowane gotowe pakiety dla małych firm – w zależności od branży – dlatego już po pierwszym spotkaniu w zakładzie pracy jestem w stanie przygotować indywidualną dokumentację, która będzie służyła pracownikom, a jednocześnie spełniała kryteria dokumentacji do kontroli organów państwowych bądź firm ubezpieczających dany zakład pracy. W większych firmach przeprowadzam z kolei audyty, które dają wyobrażenie, czy zakład spełnia minimalne wymagania oraz staram się kategoryzować zadania z podziałem na: krytyczne, pilne i mniej pilne do wykonania. Jestem specjalistą BHP z wieloletnim doświadczeniem – zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych z Warszawy, ale nie tylko!

 

Szkolenia bhp w Pruszkowie i okolicach nie są obciążone dodatkowymi kosztami dojazdu.