BHP mała firma

Podstawowa dokumentacja BHP w małej firmie

W małej firmie kilku, kilkunastu pracowników podstawowe dostosowanie do wymogów bhp jest podobne jak przygotowuje się dla dużego przedsiębiorcy. Przepisy w większości są równe dla wszystkich podmiotów, więc warto pochylić się nad problematyką bhp i ppoż przy wsparciu specjalisty.  Poniżej podstawowe obowiązki w zakresie dokumentacji małej jak i większej firmy:

 1. Szkolenie BHP. Szkolenie Wstępne ogólne oraz szkolenie stanowiskowe.

Do roku pracownik nie pełniący funkcji kierowniczych powinien mieć wykonane pierwsze szkolenie okresowe.

Następnie należy wykonywać szkolenia w zależności od rodzaju wykonywanych prac:

raz na rok – prace szczególnie niebezpieczne (budowy, prace na wysokości, prace z chemią)

raz an 3 lata pozostałe robotnicze

raz na 5 lat kierujący pracownikami i pracodawcy oraz stanowiska inżynieryjno-techniczne

raz na 6 lat administracyjno biurowi

Szkolenie pracowników administracyjnych można wykonać metodą e-learning, ja w cenie takich szkoleń proponuje samokształcenie kierowane z możliwością skonfrontowania spraw bhp, ppoż i pierwszej pomocy podczas spotkania;

 1. Badania lekarskie lekarzy medycyny pracy. W przypadku operatorów wózków oraz kierowców badania psychologiczne do wydania orzeczenia. Warto aby pracodawca przechowywał w teczce pracownika skierowania na badania gdzie wskazywane są czynniki środowiska pracy;
 2. Ocena Ryzyka Zawodowego.

Nie chodzi tu o Karty Zagrożeń, które są powszechnie sprzedawane w internecie a o dokonanie Oceny o faktyczne zagrożenia i czynniki w danym miejscu pracy. Na budowach należy wykonać tzw. Ocenę do zadania.

Wykonuję Ocenę Ryzyka Zawodowego nowoczesną Metodą Risk Score;

 1. Instrukcje BHP. Instrukcje stanowiskowe i bezpiecznej obsługi wszystkich urządzeń mogących stwarzać zagrożenie na zakładzie i to nie tylko takich, które na pierwszy rzut oka mogą się kojarzyć z urazem, ale też takich których długotrwała ekspozycja może wpłynąć na zdrowie pracowników;
 2. Wytypowanie prac wymagających asekuracji co najmniej przez 2 osoby;
 3. Opisanie prac szczególnie niebezpiecznych;
 4. Przeprowadzenie badań środowiskowych w tym pomiarów oświetlenia.
 5. Przeprowadzenie przeglądów maszyn i urządzeń ale też regałów itp. Ważne przy zakupie sprzętu abyśmy sprawdzili w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) czy i jakim przeglądom podlega. Jeśli urządzenie podlega przeglądom UDT konieczne jest prowadzenie książki rewizyjnej lub tzw. paszportu urządzenia;
 6. Opracowanie regulaminu przydziału odzieży roboczej i oczywiście wydawanie odzieży stosowanie do wykonywanych prac;
 7. Zapewnienie warunków higieniczno sanitarnych odpowiednio do obowiązujących przepisów. W przemyśle spożywczym jest coraz więcej obowiązków do Sanepidu;
 8. Jeśli jesteście właścicielem budynku jest szereg obowiązków eksploatacyjnych od przeglądów budowlanych, opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ćwiczeń ewakuacji itp.;
 9. Udostępnianie Kart Charakterystyki Substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Nie tylko w zakładach gdzie wykorzystuje się chemię w procesie produkcji, ale też chemia do sprzątania (taka która może podrażnić lub uczulić), więc praktycznie w każdym zakładzie ten obowiązek powstaje;
 10. Zapewnienie apteczki oraz przeszkolenie przynajmniej dwóch osób do udzielania pierwszej pomocy;
 11. Wytyczenie dróg ewakuacji, zapewnienie odpowiednich środków ochrony ppoż jak gaśnice, koce itp.;
 12. Opracowanie programu szkoleń bhp i stanowiskowych;
 13. Prowadzenie rejestru wypadków oraz chorób zawodowych;
 14. W branży budowlanej wiele dokumentów wykonuje się na zadanie jak IBWR, Oceny, BIOZ.

Oprócz ww. jest wiele innych w zależności od branży i rodzaju prac, technologii

W małych firmach mam opracowane już gotowe pakiety w zależności od branży i po pierwszym spotkaniu w zakładzie pracy jestem w stanie przygotować indywidualną dokumentację która będzie służyła pracownikom ale też wypełni kryteria dokumentacji do kontroli organów państwowych czy firm ubezpieczających Państwa zakład.

W większych firmach przeprowadzam audyty, które dają wyobrażenie czy zakład spełnia minimalne wymaganie i staram się kategoryzować zadania na krytyczne. pilne i mniej pilne do wykonania.

 

Szkolenia bhp w Pruszkowie i okolicach nie są obciążone dodatkowymi kosztami dojazdu.