Kontrole BHP

Czego mogę się spodziewać po kontroli Inspekcji Pracy?

Takie pytanie często pojawia się w moich kontaktach z Klientem.

Odpowiedź jest prosta. Zadzwońcie Państwo do mnie. Przyjadę do Państwa firmy i przeprowadzę kompleksowy audyt BHP albo szybki przegląd. Przedstawię wnioski. Co jest pilne, co jest krytyczne i za co mogą zostać nałożone wysokie kary, a co jest mniej pilne i można sukcesywnie wprowadzać. Jestem często polecanym inspektorem BHP w Warszawie, Pruszkowie i okolicach.

Ocena ryzyka zawodowego i inne kwestie, które kontroluje SANEPID np. w warsztatach samochodowych

Coraz częściej spotykam się z kontrolami Sanepidu w zakładach pracy, których produkcja nie jest związana z żywnością i dystrybucją żywności, a zwykliśmy się przyzwyczaić, że Sanepid kontroluje jedynie w tym zakresie. Kontrole tego organu zazębiają się często tematycznie z tymi z PIP i mogą dotyczyć zarówno szkoleń BHP, badań lekarskich, Oceny Ryzyka Zawodowego, badań środowiskowych, dostosowania budynków do miejsc pracy, odzieżą roboczą i gospodarką odpadami. Zakres jest szeroki, a kary nie są niskie.

Czy można przeprowadzić zdalne szkolenie wstępne BHP? Co, jeśli sprawdzi je organ kontrolny?

Nie. Szkolenie wstępne ogólne w zakresie BHP jest przeprowadzane przez specjalistę ds. BHP przed dopuszczeniem do pracy. Co więcej, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla danego stanowiska i dokumentuje ten fakt na Karcie Szkolenia Wstępnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Potwierdzeniem odbycia szkolenia są podpisy zarówno szkolących, jak i szkolonego pracownika. Za nieprzestrzeganie zasad szkolenia pracowników zgodnie z przepisami może grozić kara finansowa (mandat). Minimalny mandat to 1000zł, natomiast maksymalne kary mogą sięgać nawet 30 000zł.

Co może być kontrolowane przez PIP w magazynie wysokiego składowania?

Zakres kontroli w magazynach jest szeroki. Przede wszystkim należy sobie zdawać sprawę, że magazyn wysokiego składu to nazwa umowna niedefiniująca parametrów. Jest wiele norm i przepisów, które regulują kwestie składowania na regałach i już wysokość składowania powyżej 1,8 m będzie za wysoki skład uważana. Kontrole na magazynach najczęściej koncentrują się na ocenie pod kątem uprawnień pracowników, dokumentacji wózków, oznakowania i wytyczenia dróg transportowych, wypadków przy pracy, zabezpieczeń regałów, kontroli dopuszczalnych obciążeń, Ocenie Ryzyka Zawodowego, dostosowaniem programu szkoleń. Warto z doświadczonym specjalistą BHP przeprowadzić weryfikację (ja korzystam z check-listy przygotowanej po doświadczeniach z różnych kontroli), przygotować magazyn do bezpiecznej pracy i nie martwić się o kontrolę.

Co ważne dobrze przygotowany magazyn pod kątem organizacyjno-technicznym ogranicza ryzyko wypadków zarówno pracowników jak i wypadków powodujących straty materialne.

Mariusz Bondaruk

Specjalista ds. BHP

Tel. 606 966 936

e-mail: biuro@bondaruk.pl